Mgr. Veronika Izsáková

Bakalářská práce

Language acquisition in bilingual surroundings

Language acquisition in bilingual surroundings
Anotace:
Ústředními tématy téhle bakalářské práce jsou bilingvismus, bilingvní osvojování jazyka a strategie užívané rodiči pro bilingvní výchovu jejich dětí. Cílem teto práce je poukázat na důležitost rodičů v procesu osvojování jazyka a prozkoumat jejich zásadní roli v tomto procesu. Vycházeje ze skutečnosti, že jsou to právě rodiče, s kým jsou děti v denním kontaktu a interakci, prokážu, jaký vliv mají na …více
Abstract:
This thesis deals with the notion of bilingualism, bilingual language acquisition and the strategies applied by parents to raise their children bilingually. The aim of this work is to show the importance of parents in the process of language acquisition and examine their crucial role in the process. Resulting from the fact that it is the parents who the children are in daily contact and interaction …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Chovanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta