Ing. Matúš Medo

Bakalářská práce

Pozícia Európskej únie v mnohostranných jednaniach o liberalizácii v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami

The EU’s position in the multilateral trade negotiations on trade liberalization in agriculture
Abstract:
The work analyses a position and policies of the European Union at multilateral negotiations on trade liberalization in agricultural goods. The work focuses on the current Doha development round, emerging coalitions (G10, G20, Cairns Group, G90 etc.) within the World Trade Organization (WTO), their interests and determinants of their attitudes (e.g. different economic gains from liberalization for …více
Abstract:
Autor bude vo svojej práci analyzovať postavenie a postoje EU pri mnohostranných jednaniach o liberalizácii medzinárodného obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami so zameraním na prebiehajúce Rozvojové kolo z Doha; vytváranie koalícií (G10, G20, Cairns Group, G90 ai.) na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO), ich záujmy a determinanty ich postojov (napr. rôzna ekonomická výhodnosť liberalizácie …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petra Kuchyňková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií