Šárka ŠMITMAJEROVÁ

Bakalářská práce

Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů

Child with visual impairment in a mainstream kindergarten from the perspective of teachers
Anotace:
Téma bakalářské práce se nazývá: "Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů." Cílem bakalářské práce je hloubková analýza připravenosti běžných mateřských škol na přijetí dítěte se zrakovým postižením. V rámci šetření je zjišťováno, co pedagogům chybí pro řádnou výuku nebo rozvoj dítěte se zrakovým postižením, zda se jim nedostává například určitých didaktických nebo kompenzačních …více
Abstract:
The topic of my bachelor´s work is called: "A child with a visual impairment in a common nursery school as viewed by teachers." The aim of the work is a detailed analysis of the common nursery schools´ preparedness for an acceptation of a child with a visual impairment. Within the analysis, it has been found out what the tecahers have been missing for the education or development of such impaired children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Olga Malinovská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠMITMAJEROVÁ, Šárka. Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dn2bek dn2bek/2
20. 3. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20. 3. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.