Šárka ŠMITMAJEROVÁ

Bachelor's thesis

Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů

Child with visual impairment in a mainstream kindergarten from the perspective of teachers
Abstract:
Téma bakalářské práce se nazývá: "Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů." Cílem bakalářské práce je hloubková analýza připravenosti běžných mateřských škol na přijetí dítěte se zrakovým postižením. V rámci šetření je zjišťováno, co pedagogům chybí pro řádnou výuku nebo rozvoj dítěte se zrakovým postižením, zda se jim nedostává například určitých didaktických nebo kompenzačních …more
Abstract:
The topic of my bachelor´s work is called: "A child with a visual impairment in a common nursery school as viewed by teachers." The aim of the work is a detailed analysis of the common nursery schools´ preparedness for an acceptation of a child with a visual impairment. Within the analysis, it has been found out what the tecahers have been missing for the education or development of such impaired children …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 3. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Olga Malinovská

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŠMITMAJEROVÁ, Šárka. Dítě se zrakovým postižením v běžné mateřské škole z pohledu pedagogů. Č. Budějovice, 2018. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses dn2bek dn2bek/2
20/3/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
20/3/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.