Bc. Katarína Čabová

Master's thesis

Československá populární hudba 70. a 80. let a totalita

Czechoslovak Popular Music of the 70s and 80s and Totality
Anotácia:
Únor 1948 znamenal pro Československo nastolení totalitního režimu, který zde panoval až do Sametové revoluce roku 1989. Magisterská práce se věnuje populární hudbě, která podléhala, stejně jako veškeré dění v Československu, totalitnímu režimu. Práce čtenáři vysvětluje podmínky, které musel interpret splnit proto, aby mohl veřejně vystupovat a stejně tak prostředí, v němž následně působil. Komunistická …viac
Abstract:
In February 1948, a totalitarian regime was established in Czechoslovakia, which was here until the Velvet Revolution of 1989. This master's diploma thesis deals with popular music, which, as well as all the events in Czechoslovakia, was subjected to a totalitarian regime. The work explains the terms that the interpreter had to fulfil in order to act publicly and the environment in which he subsequently …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Opekar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta