Ing. Lucie Vavřínová

Bakalářská práce

Postavení a obraz současné rodiny v televizní reklamě

Status and image of the contemporary family in television advertising
Anotace:
Práce se zabývá vývojem obrazu rodiny a analýzou televizních reklam. Snaží se zodpovědět otázky, jak jsou účinné reklamy využívající rodinné tématiky. Pojetí rodiny z historického a sociologického hlediska, postavení muže a ženy v rodině. Vyhodnocení sledovaných reklam, jaký typ reklam působí na cílovou skupinu rodiny ke zvýšení prodeje.
Abstract:
Work deals with development of family image and analysis of television commercials. Trying to answer the question of how effective ads are using the family theme. The concept of family from a historical and sociological perspective, the status of men and women in advertising. Evaluation of the monitored advertisements what type of advertising is trying to influence the target group of families to increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
  • Oponent: PhDr. Pavel Čírtek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace