Mgr. Jana Beničáková

Bakalářská práce

Etické problémy reklamy ve vztahu k dětem v agendě české Rady pro reklamu

Ethical problems of advertising in relation to children on the agenda of Czech Advertising Standards Council
Anotace:
V této práci se zabývám etikou reklamy v souvislosti s jejími dopady na děti. Zkoumám, jaké vlivy reklama na děti má a jak jsou tyto vlivy reflektovány a regulovány českými a evropskými zákonodárci i lidmi z reklamního průmyslu. Popisuji, jakým způsobem se k negativním vlivům reklamy staví evropská a česká legislativa a jak je doplňována samoregulačními orgány s jejich etickými kodexy chování. Na příkladu …více
Abstract:
In this work I deal with the ethics of advertising in relation to its impact on children. I explore the influence of advertising on children, and how these influences are reflected and regulated by the Czech and European legislators and people from the advertising industry. I describe a stance taken by European and Czech legislation towards the negative effects of advertising and how it is supplemented …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Svatava Navrátilová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Mediální studia a žurnalistika