Bc. Jan Locker

Bakalářská práce

Meziválečná sakrální architektura v Brně

Interwar Sacral Architecture in Brno
Anotace:
V období mezi lety 1922 až 1923 vzniklo na současném území Brna 11 sakrálních staveb. Jedná se o 4 chrámy římskokatolické církve, 4 sbory Československé církve, o chrám církve pravoslavné a Českobratrské církve evangelické a o židovskou ortodoxní synagogu, kterou si vystavělo hnutí Agudas Achim. V práci se zajímám o náboženskou situaci v Čechách a na Moravě, liturgii a historii jednotlivých církví …více
Abstract:
There were 11 sacred buildings between the years 1922 and 1923 built in the area where today the town of Brno lies. Four of them were buil by Roman Catholic Church, four by Czechoslovak Church, one by Ortodox Church, one by Czech-brother's Evangelic Church and one is Jewish Ortodox Synagogue built by movement of Agudas Achim. In my work I am interested in religious situation in Bohemia and Moravia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění