Ing. Martina Blahoutová

Bachelor's thesis

Volební systém a složení poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Electorial system and structure of the chamber of deputies of the Parliamemt of the Czech republic
Abstract:
Tato práce obsahuje základní srovnání volebních systémů do zákonodárných sborů v ČR a jiných státech euroatlantické oblasti. V této práci jsou také zaznamenány volební systémy, chování voličů, typologie a funkce voleb a velice důležité volební reformy. Poslední kapitola pojednává o volbách v roce 2006 a analyzuje dopady volebního zákona.
Abstract:
This study include basic comparism of election systems to lawmaking bodls in Czech republic and other countries in the euroatlantic area. In this study are noting also functions of elections and very important reforms of election. The last charter dissartate about elections in the year 2006 and analysing achal impal of election law.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 8. 2008
  • Supervisor: Mgr. Aleš Balcar
  • Reader: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní