Bc. Soňa Babánková

Master's thesis

Marketingová komunikace a online generace

The Marketing Communication and the Online Generation
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a online generací. Práce obsahuje čtyři hlavní části. První je literární rešerše, která se věnuje jednotlivým formám online komunikace a typologií generací na internetu. Druhá se zabývá metodikou, třetí část marketingovým výzkumem a poslední čtvrtá část obsahuje návrhy a doporučení. Cílem diplomové práce je na základě literární rešerše zhodnotit …more
Abstract:
This thesis focuses on marketing communication and the online generation. The thesis contains four main sections. The first is a literature review, which contains a definition of individual forms of online communication and typology of generations, the second part covers the applied methodology, the third part with marketing research and the last fourth part contains suggestions and recommendations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 9. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 11. 2017
  • Supervisor: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní