Bc. Nela Sidorová

Diplomová práce

Online marketingová komunikace vybrané firmy

Online marketing communication of a selected company
Anotace:
Cílem práce je v návaznosti na současný stav ve firmě vybudování a optimalizace marketingové komunikace v online prostředí. Teoretická část obsahuje teorii komunikačního mixu a dále popis jednotlivých dostupných nástrojů online marketingové komunikace, jako jsou web, PPC kampaně, SEO, remarketing, E-mailing, tvorba obsahu, sociální média a další. Praktická část se zabývá představením vybrané společnosti …více
Abstract:
On the basis of the current situation in the company, the aim of this thesis is to create and optimize marketing communication in an online environment. The theoretical part contains the theory of communication mix and the description of individual available tools related to online marketing communication, such as the web, PPC campaigns, SEO, remarketing, e-mailing, content creation, social media, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/xc5vx/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management