Bc. Soňa Babánková

Diplomová práce

Marketingová komunikace a online generace

The Marketing Communication and the Online Generation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a online generací. Práce obsahuje čtyři hlavní části. První je literární rešerše, která se věnuje jednotlivým formám online komunikace a typologií generací na internetu. Druhá se zabývá metodikou, třetí část marketingovým výzkumem a poslední čtvrtá část obsahuje návrhy a doporučení. Cílem diplomové práce je na základě literární rešerše zhodnotit …více
Abstract:
This thesis focuses on marketing communication and the online generation. The thesis contains four main sections. The first is a literature review, which contains a definition of individual forms of online communication and typology of generations, the second part covers the applied methodology, the third part with marketing research and the last fourth part contains suggestions and recommendations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní