Theses 

Marketingová komunikace a online generace – Bc. Soňa Babánková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Soňa Babánková

Diplomová práce

Marketingová komunikace a online generace

The Marketing Communication and the Online Generation

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá marketingovou komunikací a online generací. Práce obsahuje čtyři hlavní části. První je literární rešerše, která se věnuje jednotlivým formám online komunikace a typologií generací na internetu. Druhá se zabývá metodikou, třetí část marketingovým výzkumem a poslední čtvrtá část obsahuje návrhy a doporučení. Cílem diplomové práce je na základě literární rešerše zhodnotit dosavadní online marketingové aktivity vybrané firmy, a jejich působení na online generaci. Na základě vlastního marketingového výzkumu a analýzy současného stavu marketingové strategie firmy v kontextu se stanovenými cíli jsou navržena inovativní doporučení pro zefektivnění využívání digitálních marketingových nástrojů při cílení na online generaci zákazníků.

Abstract: This thesis focuses on marketing communication and the online generation. The thesis contains four main sections. The first is a literature review, which contains a definition of individual forms of online communication and typology of generations, the second part covers the applied methodology, the third part with marketing research and the last fourth part contains suggestions and recommendations. The aim of the thesis is based on the literature review perform marketing analysis to evaluate the existing online marketing activities and their influence on the online generations. Through own marketing research and analysis of the current state of the company's marketing strategy in the context of the set goals, innovative recommendations are proposed to optimize and streamline the use of digital marketing tools aimed at online generations of customers.

Klíčová slova: Online generace, marketingová komunikace, e–shop, sociální sítě, newsletter

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 11. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Ing. Václav Kupec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 7. 2019 03:14, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz