Romana Ďurajková

Diplomová práce

Revenue a Yield management vo vybranom hotelovom reťazci

Revenue a Yield management ve vybraném hotelovém řetězci
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analyzování současného využívání nástrojů a technik řízení tržeb podle principů revenue yield managementu ve vybraném hotelovém řetězci a na návrhy na zlepšení výsledků v této oblasti. Práce také navrhuje způsoby, jakými může hotelový řetězec zavést samostatnou pozici pro oblast revenue yield managementu a zkoumá eventuální vliv takového kroku. Při řešení diplomové práce …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the analysis of the current using of tools and techniques of Revenue Yield Management in a selected hotel chain and on suggestions for improving results in this area. The work also suggests ways in which the hotel chain can establish a separate position of revenue manager and examines the possible impact of such a step. In solving the diploma thesis was use the methodology …více
Abstract:
Diplomová práca je zameraná na analyzovanie súčasného využívania nástrojov a techník riadenia tržieb podľa princípov revenue yield managementu vo vybranom hotelovom reťazci a na návrhy na zlepšenie výsledkov v tejto oblasti. Práca tiež navrhuje spôsoby, akými môže hotelový reťazec zaviesť samostatnú pozíciu pre oblasť revenue yield managementu a skúma eventuálny vplyv takéhoto kroku. Pri riešení diplomovej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedoucí: Blanka Bejdáková
  • Oponent: Kateřina Hyan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79488

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch