Theses 

Socializace neslyšících – Bc. Jan Hejna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jan Hejna

Bakalářská práce

Socializace neslyšících

Socialization of Deaf

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá socializací neslyšících. První kapitola popisuje osobnost neslyšících, jejich sebereflexi a komunikační formy. Druhá kapitola se věnuje činnostem, a to vzdělávání a kultuře neslyšících. Ve třetí kapitole jsou popsány případové studie, vypracované z rozhovorů se čtyřmi dívkami s těžkým sluchovým postižením.

Abstract: This bachelor thesis describes social integration of people with profound hearing impairment. The first chapter describes the human personality, their self-reflection and forms of communication. Second chapter concentrates on activities in relation to education and culture. In the third chapter are described case studies made from the interviews with four ladies with profound hearing impairment.

Klíčová slova: socializace, neslyšící, komunikace, osobnost, sebereflexe, kultura, vzdělávání, vztahy

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jana Pavelková
  • Oponent: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 02:59, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz