Edina Faiglová

Bakalářská práce

Firemní kultura včetně projektové studie

Corporate culture including project study
Anotace:
Anotace Bakalářská práce se zabývá analýzou firemní kultury státního podniku Česká pošta. Cílem této práce je návrh možných změn ve firemní kultuře za účelem jejího zlepšení. Z dostupných literárních a elektronických zdrojů se zabývám teoretickým vymezením firemní kultury a jejím vztahem k výkonnosti firmy. Dále se zabývám typologiemi firemní kultury, vlivy, které na ni působí a postupem zavádění změn …více
Abstract:
Annotation The main focus of this bachelor thesis is on analysis of the corporate culture of the Czech Post (state-owned enterprise). The objective of the thesis is a suggestion of possible changes in the corporate culture leading to its improvement. Based on the available literature and electronic sources, I pursue theoretical framework of the corporate culture and its relation to the company’s performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Palán, CSc.
  • Oponent: Mgr. Daniela Červenclová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku