Theses 

Negativní dopady výroby a spotřeby živočišných produktů a zhodnocení jejich oceňování – Bc. Kateřina Sapíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Kateřina Sapíková

Diplomová práce

Negativní dopady výroby a spotřeby živočišných produktů a zhodnocení jejich oceňování

The negative impacts of production and consumption of lifestock products and their evaluation of their valuation

Anotace: Předmětem diplomové práce „Negativní dopady výroby a spotřeby živočišných produktů a zhodnocení jejich oceňování“ je upozornit na škodlivé dopady živočišné výroby. Práce je rozdělena do čtyř částí. V první jsou popsána základní fakta o výrobě a spotřebě živočišných produktů. Druhá část je zaměřena na popis hlavních negativních dopadů, které s sebou (zejména intenzivní) výroba a spotřeba živočišných produktů přináší. Jedná se především o negativní vlivy na jednotlivé složky životního prostředí, sociální problémy a lidské zdraví. Ve třetí části jsou vymezeny a zhodnoceny mimotržní metody oceňování, které je možno využít pro kvantifikaci dopadů výroby či spotřeby živočišných produktů na konkrétní řešené oblasti. Čtvrtá část představuje využití jedné z těchto metod v praxi.

Abstract: The goal of the submitted thesis “The negative impacts of production and consumption of livestock products and evaluation of their valuation“ is to call attention to the harmful effects of production and consumption of livestock products. The thesis is divided into four parts. In the first one the basic facts about livestock production and consumption are described. The second part concentrates on describing the main negative effects on the environment, social problems and human health caused by (mainly the intensive) production and consumption of animal products. The third part defines and evaluates off-market valuation methods, which are usable to quantify the impact of production and consumption of livestock products on specific areas soluted. In the fourth part the practical use of one of this method is introduced.

Klíčová slova: Výroba a spotřeba živočišných produktů, životní prostředí, znečištění, sociální problémy, zdraví, chronická onemocnění, mimotržní metody oceňování. Production and consumption of livestock products, environment, pollution, social problems, health, chronic diseases, non-market evaluation methods.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 03:20, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz