Jan RUTAR

Diplomová práce

Optimalizace přepravy uhlí ze Severočeského hnědouhelného revíru do tepelných elektráren

Optimizing the transportation of coal from the North Bohemian brown coal basin in thermal power plants
Anotace:
Hnědé uhlí je stále nejvyužívanějším zdrojem výroby elektrické energie v tepelných elektrárnách u nás. Vzhledem k tomu, že objem spotřeby hnědého uhlí je obrovský, tak i úspora v malém množství na jednotku objemu nám umožní ušetřit velké prostředky. Z tohoto hlediska je vhodné optimalizovat přepravu uhlí, která povede ke zefektivnění dopravy této komodity. Cílem diplomové práce je poskytnout přehled …více
Abstract:
Brown coal is still the most used source of electricity production in thermal power plants in our country. Given the volume of consumption of brown coal is enormous, and the savings in small amounts per unit volume will enable us to save heavily. From this perspective, it is appropriate to change the volume of transported quantities to optimize the transport of coal, which leads to more effective transport …více
 

Klíčová slova

uhlí doprava
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Karel Sellner, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RUTAR, Jan. Optimalizace přepravy uhlí ze Severočeského hnědouhelného revíru do tepelných elektráren. Ústí nad Labem, 2010. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 12. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Magisterský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby