Ing. Dominika Belovičová

Master's thesis

Možnosti propojení sociálního státu a soukromého sektoru skrz Corporate Social Responsibility

Interconnection possibilities of welfare state and private sector trough Corporate Social Responsibility
Abstract:
Diploma thesis "Interconnection possibilities of welfare state and the private sector through Corporate social responsibility" deals with analysis of interfaces between these concepts and seeks the options of taking over the supply of the goods and services, that are generally associated with the welfare state policies and therefore provided by public sector, by private sector. The first part focuses …more
Abstract:
Diplomová práca „Možnosti propojení sociálního státu a soukromého sektoru skrz Corporate social responsibility“ sa zaoberá rozborom styčných plôch týchto konceptov a hľadá možnosti preberania zodpovednosti za poskytovanie tých statkov a služieb súkromným sektorom, ktoré boli doposiaľ spájané s politikami sociálneho štátu. Prvá časť práce sa zameriava na vymedzenie pojmov a teoretické východiská, a …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Růžena Lukášová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta