Adam Bláha

Master's thesis

Výroba zvukové stopy 360° filmů a videí

Making sound for 360° films and videos

Anotácia:
Tento text popisuje existující technologie a nástroje sloužící k výrobě, přenosu a reprodukci imerzivních zvukových stop sférických neinteraktivních lineárních audiovizuálních děl, určených především pro sledování skrze headset virtuální reality. Je kompilací základních znalostí o specifikách natáčení, postprodukce, masteringu, dramaturgie a reprodukce těchto zvukových stop. Věnuje zvýšenou pozornost …viac
Abstract:
This text describes existing technologies and tools which can be used for creation, distribution and reproduction of immersive sound tracks of spherical non-interactive linear audiovisual pieces, that are mainly meant to be viewed through virtual reality headsets. It is a compilation of basic knowledge about distinctions of shooting, post-production, mastering, dramaturgy and reproduction of such sound …viac
 

Kľúčové slová

zvuková tvorba

Kľúčové slová

zvuk (film)

Kľúčové slová

virtuální realita

Kľúčové slová

zvuková technologie

Kľúčové slová

zvuková postprodukce

Kľúčové slová

zvuková dramaturgie

Kľúčové slová

audiotechnika
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 9. 2019
  • Vedúci: Tomáš ORAMUS
  • Oponent: Petr NEUBAUER

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s:
In the license agreement the author has granted the following:

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 3. 2020 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna