Tomáš HAVRAN

Bakalářská práce

Vypovídací schopnost účetních výkazů pro řízení podniku

Reporting ability of accounting statements for management
Anotace:
Cílem této práce je zjistit vypovídací schopnosti účetních výkazů používaných v účetnictví (rozvaha, výkaz zisku a ztráty), analyzovat a vyhodnotit je u vybraného podnikatelského subjektu. Tato analýza se skládá z horizontální, vertikální analýzy a analýzy poměrových ukazatelů.
Abstract:
The principal objektive of my bachelor's work is to find out reporting ability of accounting statements for a company. The accounting statements are balance sheet and profit and loss statement. I made analysis of individual items of the balance sheet and profit and loss account.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011
Identifikátor: 19072

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 6. 6. 2011
 • Vedoucí: Ing. Miroslava Vlčková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVRAN, Tomáš. Vypovídací schopnost účetních výkazů pro řízení podniku. Č. Bud., 2011. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 27. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses dpzn6c dpzn6c/2
7. 6. 2011
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
7. 6. 2011
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.