Bc. Roman Porč, DiS.

Diplomová práce

Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog

The meaning in the work of workers of the field social work with non alcoholic drug users
Anotace:
Magisterská diplomová práce „Smysl v práci pracovníka terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog“ je zaměřena na to, jak tito pracovníci prožívají smysl výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových drog. Cílem práce je tedy odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jak pracovníci terénní sociální práce pojednávají o prožívání smyslu výkonu terénní sociální práce s uživateli nealkoholových …více
Abstract:
Thesis „The Meaning in the Work of Workers of the Field Social Work with Non Alcoholic Drug Users“ is focused on how these workers experience meaning of the field social work with non-alcoholic drugs users. The aim of this thesis is to answer the main research question: "How workers of field social work deal with the experience of the meaning of the field social work with non-alcoholic drugs users …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií