Dana Chovancová

Bakalářská práce

Vzdělávání seniorů na Senior akademii v Brně očima lektorů

Education of senior citizens at the Senior academy in Brno through the eyes of lecturers
Anotace:
Senior akademie v Brně představuje speciální studijní program pro seniory ve formátu celoživotního vzdělávání, který je zaměřený na bezpečnostní problematiku. Bakalářská práce s názvem: "Vzdělávání seniorů na Senior akademii v Brně očima lektorů" se zabývá specifiky vzdělávání této věkové kategorie, která je velmi náročnou, ale zároveň velmi vděčnou a zvídavou skupinou studentů. Práce je zaměřena na …více
Abstract:
The Senior Academy in Brno represents special study program for seniors in the way of lifelong education, which focuses on safety issues. The bachelor thesis called: "Education of senior citizens at the Senior academy in Brno through the eyes of lecturers" concerns about the specifics of the education of this age group, which is very difficult, but also very grateful and curious group of students.This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Hrnčiříková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Chovancová, Dana. Vzdělávání seniorů na Senior akademii v Brně očima lektorů. Zlín, 2020. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře

Práce na příbuzné téma