Bc. Beata Šarkanová

Bachelor's thesis

Systém riadenia vzťahov so zákazníkmi nebankových subjektov v podmienkach SR

Customer Relationship Management System in Non-banking Financial Companies in Slovakia
Abstract:
The purpose of the thesis is to describe non-banking financial companies in terms of their Customer Relationship Management systems. It focuses on the current situation of non-banking financial companies, or installment finance companies in Slovakia as alternative providers of credit and loans, and on their customer relationships, which are analyzed based on data obtained from research. The first chapter …viac
Abstract:
Cieľom práce je charakterizovať nebankové subjekty a porovnať ich z pohľadu systémov riadenia vzťahov so zákazníkmi. Zameriava sa na súčasnú situáciu nebankových spoločností, resp. spoločností splátkového financovania v podmienkach Slovenskej republiky ako alternatívnych poskytovateľov úverov a pôžičiek, a na ich klientske vzťahy, ktoré analyzuje na základe údajov získaných výskumom. Prvá kapitola …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2012
  • Vedúci: Ing. Stanislava Labancová, PhD.
  • Oponent: doc. Ing. Zdenka Musová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / odbor:
Banking / Banking Management