Theses 

Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem – Václav ZEMAN

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Václav ZEMAN

Bakalářská práce

Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem

Historical mineral extraction in the vicinity of Telnice near Usti nad Labem

Anotace: Bakalářská práce představuje historickou těžbu v Telnici u Ústí nad Labem. Popisuje historii Telnice, metody historické těžby, těžené materiály, přírodní poměry, druhy nerostných surovin, nebezpečné plyny v důlních dílech a vliv na životní prostředí. Součástí této práce jsou mapové podklady z historie. Nové mapové podklady byly digitalizovány autorem práce. Aktuální stav důlních děl byl zjištěn pomocí terénního průzkumu ve dvou ročních obdobích. Závěr práce obsahuje popis problematiky starých důlních děl na území Telnice a návrhy na řešení a opatření.

Abstract: The Bachelor thesis represents historical mining in Telnice near Ústí nad Labem. It describes history of Telnice, methods of historical mining, mining material, natural conditions, types of minerals, dangerous gases in the mine works and impact on the environment. The thesis contains map documentations from history. New map documentations have been digitized by the author of the thesis. The current status of mine works were ascertained by field survey in two seasons. The conclusion contains a description of the problems of old mine works on the territory of Telnice and proposed for solutions and measures

Klíčová slova: Stará důlní díla, hornictví, horník, historie, nerosty, štola, Telnice u Ústí nad Labem, těžba, životní prostředí

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=173853 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Václav. Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 2. 2019 19:19, 7. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz