Václav ZEMAN

Bakalářská práce

Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem

Historical mineral extraction in the vicinity of Telnice near Usti nad Labem
Anotace:
Bakalářská práce představuje historickou těžbu v Telnici u Ústí nad Labem. Popisuje historii Telnice, metody historické těžby, těžené materiály, přírodní poměry, druhy nerostných surovin, nebezpečné plyny v důlních dílech a vliv na životní prostředí. Součástí této práce jsou mapové podklady z historie. Nové mapové podklady byly digitalizovány autorem práce. Aktuální stav důlních děl byl zjištěn pomocí …více
Abstract:
The Bachelor thesis represents historical mining in Telnice near Ústí nad Labem. It describes history of Telnice, methods of historical mining, mining material, natural conditions, types of minerals, dangerous gases in the mine works and impact on the environment. The thesis contains map documentations from history. New map documentations have been digitized by the author of the thesis. The current …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZEMAN, Václav. Historická těžba nerostných surovin v okolí Telnice u Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí