Bc. Kolaci Kolaci

Bakalářská práce

Minimální mzda v České republice a v Evropské unii

Minimum Wage in the Czech Republic and in the European Union
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na vývoj, důvody zavedení a systém minimální mzdy v ČR a ve vybraných státech EU. Daný vývoj minimálních mezd komparuje s vývojem míry nezaměstnanosti v ČR a ve vybraných státech EU, přičemž dále poukazuje na porovnaní́ minimální́ mzdy s životním a existenčním minimem. Cíle práce bylo potvrdit či zamítnout hypotézu, že zvyšování minimální mzdy může mít vliv na zvýšení míry …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the development, reasons for the introduction and the system of the minimum wage in the Czech Republic and in selected EU countries. The given development of minimum wages compares with the development of the unemployment rate in the Czech Republic and in selected EU countries, while it also points to the comparison of the minimum wage with the living and subsistence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sviták, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Právo v podnikání / Právo v podnikání