Bc. Ondřej Kuzník

Master's thesis

Model Checking of promt-LTL properties

Model Checking of promt-LTL properties
Abstract:
Logika LTL si, od chvíle, kdy byl poprvé publikován algoritmus pro její model-checking, získala mnoho uživatelů pro svou kombinaci množství popsatelných vlastností a jednoduchosti jejich popisu. Lidé jsou nicméně občas zlákáni v myšlenku, že splnění vlastnosti typu "živost" implikuje i "včasnost", že je délka čekání i nějak omezena. Pro tento účel rozšířili Vardi a kol. tuto logiku o operátor omezené …more
Abstract:
Over the years since model checking has been introduced, LTL has gained a respectable position for striking a good compromise between simplicity and expressiveness. However, people often find themselves misled into thinking that satisfaction of a liveness property implies a bound on the wait time, promptness. For this very reason Vardi et al. proposed an extension of LTL, adding a prompt-future operator …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2009
  • Supervisor: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.
  • Reader: RNDr. Nikola Beneš, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Informatics