Bc. Viktor Hýbl

Bachelor's thesis

Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii

The Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of the Fundamental Rights of the European Union. The Future of the Protection of Human Rights in the European Union
Abstract:
Název: Porovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie. Budoucnost ochrany lidských práv v Evropské unii. Metoda: Bakalářská práce bude založena na komparaci Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Charty základních práv Evropské unie a srovnání systémů ochrany lidských práv v rámci Rady Evropy a Evropské unie. Postup: Bakalářská práce …more
Abstract:
Title: The Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of the Fundamental Rights of the European Union. The Future of the Protection of Human Rights in the European Union. Method: Diploma work is concentrated on the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of the Fundamental Rights of the European …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. Hubert Smekal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií