Bc. Marek Jirků

Diplomová práce

Systémy ochrany životního prostředí v autoprůmyslu a nakládání s odpady v dílnách pro výuku praktického výcviku žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel

Systems of environmental protection in the automotive industry and the waste management in garages for the training in the branch Mechanic serviceman of motor vehicles
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Systémy ochrany životního prostředí v autoprůmyslu a nakládání s odpady v dílnách pro výuku praktického výcviku žáků učebního oboru Mechanik opravář motorových vozidel“ nabízí čtenáři v úvodu nejprve srovnání vývoje automobilového trhu ČR v době před 25 lety a dnes, včetně veškerých zásadních důsledků, které tento vývoj přinesl. A protože jedním ze zásadních, možná snad nejzásadnějším …více
Abstract:
The thesis titled ”Systems of environmental protection in the automotive industry and the waste management in garages for the training in the branch Mechanic serviceman of motor vehicles" offers the reader in the introduction to first compare the development of the automotive market in the Czech Republic at the time 25 years ago and today, including all major consequences that this development has …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jan Děcký
  • Oponent: JUDr. Mgr. Ing. Kateřina Šmejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta