Bc. Yulia Volkova

Bakalářská práce

Analýza chyb v anglické výslovnosti u rodilých mluvčích ruského jazyka

Analysis of Errors in English Pronunciation Typical of Russian Speakers
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výslovnostních chyb rusky mluvicích uživatelů angličtiny. Teoretická část práce zkoumá nejdůležitější aspekty výslovnosti nerodilých mluvčích, klasifikací chyb a porovnáním fonetických systémů anglického a ruského jazyků. Tato část se zejména soustředí na hledání odlišností těchto jazyků způsobující rusky mluvícím potíže. Praktická část překládá výsledky rozboru …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with analysis of errors in English pronunciation of Russian speakers. The theoretical part of the thesis explores the most important aspects of non-native pronunciation, classification of errors and the sound systems of English and Russian focusing on the differences between the languages. The practical part presents the analysis of 16 Russian speakers’ recordings. The primary …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Irena Headlandová Kalischová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Irena Hůlková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta