Bc. Xénia Lacová

Bakalářská práce

Nelineární regrese

Nonlinear regression
Abstract:
This thesis is devoted to the characteristics of nonlinear regression models and their assumptions. We describe here basic methods for the parameter estimates . The practical part is the analysis of these models to real data in statistical program SAS and the simulated data in the program R.
Abstract:
V této bakalářské práci se věnujeme charakteristice nelineárních regresních modelů a jejich předpokladem . Popisujeme zde základní metody na odhady parametrů. Praktickou část tvoří analýzy těchto modelů na reálných datech v statistickém programu SAS a na simulovaných datech v programu R.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Kroupová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta