Martina Fousková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků s drogově závislými

Abstract:
Cílem této práce je pomocí kvalitativního výzkumu zjistit, jestli se pracovníci s drogově závislými setkávají s etickými problémy a dilematy, případně s jakými, jestli a jak tyto etické problémy a dilemata mají dopad na soukromý a profesní život pracovníků a jak se s nimi pracovníci vypořádávají. V prvních kapitolách se zabývám situací drog ve společnosti, osobností uživatele drog a příčin jeho užívání …more
Abstract:
The aim of this graduate is to analyze and present the idea whether social workers confronting with drug addicts suffer by ethic problems and moral dilemmas or not. Moreover, I discuss the possible influence of ethic and moral dilemmas on their professional and personal life, and their ability to cope with these problems. Firstly, I deal with drug problems in nowadays society, user's character and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Pavlína Jurníčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Vlastimil Vohánka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

CARITAS - College of Social Work Olomouc

vyšší odborný program / field:
Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce