Barbora HOUŽVIČKOVÁ

Bakalářská práce

Dentální hygiena a orální zdraví u dětí a mládeže

Dental hygiene and oral health of children and adolescents
Anotace:
Tématem práce je dentální hygiena u dětí a mládeže. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Cílem teoretické části popsat význam prevence v zubní hygieně a vhodné postupy při péči o chrup. Upozorňujeme také na nebezpečí vzniku zubního kazu a popisujeme, jak se před tímto onemocněním chránit. Praktická část práce je zaměřena na vyhodnocení anonymních dotazníků a ověření stanovených hypotéz …více
Abstract:
This thesis deals with Dental hygiene and oral health of children and adolescents.. It is divided in two parts, theoretical and practical. The aim of theoretical part is to describe a meaning of prevention in dental hygiene and proper methods in dental care. We also warn about danger of caries a we describe how to protect ourselves from this disease. Practical part, is concentrated to the evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Květuše Zikmundová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOUŽVIČKOVÁ, Barbora. Dentální hygiena a orální zdraví u dětí a mládeže. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Veřejné zdravotnictví / Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví