Bc. et Bc. Adéla Štromajerová

Master's thesis

Common Translation Errors in Wikipedia Articles: A Corpus-based Study

Common Translation Errors in Wikipedia Articles: A Corpus-based Study
Anotácia:
Tato práce se zabývá běžnými chybami v překladech článků na Wikipedii. Pro analýzu bylo využito paralelního korpusu English/Czech Wikipedia Parallel Corpus. Na základě několika zdrojů byly identifikovány chyby, které by se potenciálně mohly v korpusu objevit, a ty byly poté rozděleny do 6 kategorií – chyby lexikální, gramatické, syntaktické, ortografické, lokalizační a stylistické. Chyby byly zanalyzovány …viac
Abstract:
The thesis focuses on common translation errors in Wikipedia articles. For the analysis, the parallel corpus English/Czech Wikipedia Parallel Corpus was used. Potential errors were identified on the basis of various sources, and a categorization was created for them. Errors were divided into 6 categories, i.e., lexical, grammatical, syntactic, orthographic, localization and stylistic, and they were …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2017
  • Vedúci: Ing. Mgr. Jiří Rambousek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Renata Kamenická, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta