Mgr. Tereza Košťálová

Bachelor's thesis

Srovnání Mayfieldovy metody a analýzy přežívání v hodnocení hnízdní úspešnosti ptáků

Comparison of Mayfield method and survival analysis in assessment of breeding success of birds
Abstract:
Hlavní náplní této bakalářské práce je představení a vysvětlení metod používaných k výpočtu hnízdní úspěšnosti ptáků. V první části se práce zabývá vysvětlením některých pojmů hnízdní biologie, jako je např. hnízdní cyklus, hnízdní osud, hnízdní úspěšnost, atd. Metody, které jsou v práci charakterizovány jsou tradiční metoda a Mayfieldova metoda se svými modifikacemi. Obě tyto metody slouží k hodnocení …more
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is introduction of methods used in estimating nest success. In the first part some terms of breeding biology are explained, e.g. nest cycle, nest fate, nest success, etc. Methods which are explained in this work are traditional method and Mayfield method with its modifications. Both these methods are used to assess the nestling survival in nests. Mayfield method …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2007
  • Supervisor: RNDr. Danka Haruštiaková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta