Bc. Barbora Lakotová

Diplomová práce

Vícerozměrné modelování přežití a úspěšnosti léčby u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií

Multivariate modelling of survival and treatment efficacy in patients with chronic lymphocytic leukaemia
Abstract:
This thesis deals with the analysis of survival and treatment efficacy in patients with chronic lymphocytic leukaemia. In medicine, survival analysis and evaluation of treatment efficacy can be used for better disease understanding, which leads to an improvement of the treatment methods. The thesis presents a summary of the known facts about this disease and also an overview of statistical methods …více
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá analýzou přežití pacientů s chronickou lymfocytární leukémií a vyhodnocením úspěšnosti jejich léčby. Analýzu přežití a hodnocení léčby je v medicíně možné použít na lepší porozumění samotného onemocnění, a tím rovněž ke zefektivnění léčebných metod. Předložená diplomová práce obsahuje shrnutí známých faktů o této nemoci a taky přehled statistických metod potřebných k …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta