Theses 

Aplikace QR kódů v tělesné výchově a geografii na základních školách – Bc. Petr Hubáček

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Hubáček

Diplomová práce

Aplikace QR kódů v tělesné výchově a geografii na základních školách

Application of QR codes in physical education and geography in primary schools

Anotace: Tématem diplomové práce je aplikace QR kódů v tělesné výchově a geografii na základních školách. Práce zahrnuje výukový materiál pro terénní vyučování tělesné výchovy a zeměpisu za využití QR kódů v souladu se ŠVP pro žáky základní školy. Znalosti žáků jsou testovány, analyzovány a porovnávány s výsledky klasické výuky. Součástí práce jsou návrhy, kde lze ve výuce používat kódy QR.

Abstract: This thesis deals with QR Codes and their application in PE and Geography at basic schools. The diploma thesis includes worksheet for field teaching of PE and Geography using with QR codes in line with school educational program for basic schools. Pupils' knowledge is tested, analyzed and compared with the results of classical education. The work includes suggestions where QR codes can be used in teaching.

Klíčová slova: QR kód, aplikace, terénní výuka, zeměpis, tělesná výchova, pracovní list, výuka, pohybová aktivita

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:14, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz