Bc. Tomáš KOSIČ

Diplomová práce

Projekt založení firmy AccountMax, spol.s r.o., poskytující služby účetních poradců

Founding Project of AccountMax LLC, Company Providing Financial Advisory Services
Anotace:
Cílem diplomové práce je založení společnosti s ručením omezeným, poskytující služby účetních a daňových poradců. V teoretické části jsou formulovány základní pojmy podnikání a kroky, potřebné k založení podniku. V praktické části je provedena PEST analýza tržního okolí a analýza konkurenčního prostředí pomocí Porterova modelu. Na základě výsledků analýz je zpracován projekt založení společnosti, spolu …více
Abstract:
Aim of the thesis is to establish a limited liability company, providing services of accountants and tax advisers. The theoretical part formulates the basic terms of business and necessary steps for establishing of business. In the practical part there is performed PEST analysis of the market area and analysis of competitive environment using the Porter?s model. On the base of analysis results there …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lucie Sára Závodná

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOSIČ, Tomáš. Projekt založení firmy AccountMax, spol.s r.o., poskytující služby účetních poradců. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe