Bc. Michaela Ruthová

Master's thesis

Krizové řízení ve firmě a role vedení firmy při řešení krize

Crisis Management in the Company and the Company's Management Role in Solving Crisis
Abstract:
Diplomová práce se zabývá krizovým řízením a rolí vedení při řešení krize ve firmě pana Kostky. Autor zde analyzuje příčiny problémů krizového řízení ve firmách a poukazuje na kritické oblasti ve vedení společnosti, které je nutné změnit pro záchranu firmy. Teoretická část se zabývá souvislostmi krize a jejího řízení, popisuje možnosti podnikové analýzy a způsoby reakce na krizi a špatnou situaci v …more
Abstract:
This thesis deals with crisis management and leadership roles in addressing the crisis in the company of Mr. Kostka. The author analyzes the causes of the problems of crisis management in companies and highlights the critical areas of management that need to be changed to save the company. The theoretical part examines the implications crisis and its management, describes the business analysis and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 9. 2013
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: doc. Ing. Josef Palán, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Banking Institute/College of Banking

Master programme / field:
Economics and Management / Finance