Ing. Kristýna Jílková

Bakalářská práce

Finanční analýza podniku pomocí poměrových ukazatelů

Company financial analysis by rating aspects
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je zpracování finanční analýzy mnou vybraného zemědělského podniku ZZN ve Svitavách a.s. za posledních 5 let jeho hospodaření. Tato práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou část. První kapitola je zaměřena na teoretické aspekty obecné finanční analýzy včetně popisu uživatelů finanční analýzy, zdrojů dat a hlavních ukazatelů finanční analýzy, speciálně …více
Abstract:
The subject of this bachelor thesis is the implementation of financial analysis of the chosen company, ZZN ve Svitavách a.s. in last 5 years of their business. The thesis is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The first chapter is focused on theoretical aspects of common financial analysis including users of financial analysis, resources of data and main indices especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Čížková
  • Oponent: Ing. Michal Blahout

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní