Theses 

Možnosti řešení nezaměstnanosti vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání – Bc. Hana Tomková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Tomková

Bakalářská práce

Možnosti řešení nezaměstnanosti vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání

The possibilities of solving unemployment of selected job seekers

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Možnosti řešení nezaměstnanosti vybrané skupiny uchazečů o zaměstnání“ je analýza možností a příležitosti mladých absolventů na trhu práce. Součástí je popis způsobů řešení začlenění mladých do pracovního procesu, zjištění zda stávající možnosti jsou dostačující, a pokud nejsou, navrhnout, k jakým změnám by v této oblasti mělo dojít.

Abstract: The object of the bachelor thesis „The possibilities of solving unemployment of selected group of job seekers“ is the analyse of possibilities and occasions of joung people on labour market. The part of thesis is description of metod of solving integration young people into procedure, finding if existing possibilities are sufficient, and if they aren´t sufficient to suggest what changes should be made.

Klíčová slova: Absolvent, míra nezaměstnanosti, riziková skupina uchazečů o zaměstnání, aktivní politika zaměstnanosti, rekvalifikace. Graduate, unemployment rate, vulnerable group of job seekers, activity policy of employment, retraining.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2010
  • Vedoucí: Ing. Markéta Páleníková, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Tereza Šinkyříková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 09:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz