Bc. Zuzana Sedláčková

Diplomová práce

Uplatnitelnost rizikových skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce skrze pracovní příležitosti úřadu práce a personálních agentur

The ability of risk groups of job seekers to become an active part in the labour market through job opportunities of the Bureau of Labor and recruitment agencies
Anotace:
Název diplomové práce: Uplatnitelnost rizikových skupin uchazečů o zaměstnání na trhu práce skrze pracovní příležitosti úřadu práce a personálních agentur Práce se zabývá analýzou faktorů, které ovlivňují šance rizikových skupin uchazečů o zaměstnání při jejich umísťování na trhu práce skrze pracovní příležitosti úřadů práce a personálních agentur. Druhá část se zabývá aktivitami, kterými mohou úřady …více
Abstract:
Thesis title: The ability of risk groups of job seekers to become an active part in the labor market through job opportunities of The Bureau of Labor and of recruitment agencies. The thesis is focusing on factors that influence chances of risk groups of job seekers related to their placement on the labor market through opportunities produced by The Bureau of Labor or recruitment agencies. The second …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 1. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Horák, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií