Theses 

Zdravá mateřská škola – Pavla RIEGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Pavla RIEGEROVÁ

Bakalářská práce

Zdravá mateřská škola

Healthy Kindergarten

Anotace: Bakalářská práce se bude zabývat problematikou výchovy ke zdraví v mateřské škole. Zaměří se na současné alternativní projekty podpory zdraví, zejména na program Zdravá mateřská škola. Cílem práce bude analyzovat možné přístupy k podpoře zdraví v mateřské škole, porovnat ŠVP a popsat specifika MŠ pracujících dle rozdílných programů. V teoretické části budou analyzovány základní oblasti tématu: možnosti podpory zdraví a výchovy ke zdraví v kontextu předškolního věku, vzdělávací programy pro předškolní vzdělávání a jejich specifické cíle, metody a přístupy. Praktická část práce bude zjišťovat případné rozdíly v práci MŠ pracujících dle rozdílných programů. Jako nejvhodnější se jeví kvalitativní přístup, použita bude metoda případové studie.

Abstract: The bachelor thesis deals with health education in the kindergarten. It focuses on the current alternative health promotion projects, especially on the program Healthy kindergarten. The goal of my work is the analysis of possible approaches to health promotion in the kindergarten, compared to SEPs and description of features of the kindergarten, working under different programs. In the theoretical part analyzes the basic subject areas of the theme: the possibilities for health promotion and health education in the context of pre-school educational programs for pre-school education and their specific goals, methods and approaches. The practical part of the thesis identifies possible differences in work of the kindergartens, which are using different programs. The most appropriate approach seems to be the qualitative one the case study will be used.

Klíčová slova: Výchova ke zdraví, předškolní věk, alternativní projekty, zdravá mateřská škola, zdraví.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Olga Vaněčková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

RIEGEROVÁ, Pavla. Zdravá mateřská škola. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 23:37, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz