Denisa MRAČNOVÁ

Bakalářská práce

Folklorní festival Podluží v písni a tanci Tvrdonice

Folk Festival Podluzi in Song and Dance Tvrdonice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá folklorním festivalem Podluží v písni a tanci Tvrdonice. První část prezentuje region Slovácko a Podluží. Dále je vysvětlen pojem folklor včetně hudebního a tanečního folkloru tohoto regionu. V další části je představen pojem folklorní festival. V hlavní části této práce je popsána historie festivalu Podluží v písni a tanci, okolnosti jeho vzniku a jeho zakládající osobnosti …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with folk festival Podluzi in Song and Dance Tvrdonice. The first part presents region Slovacko and Podluzi. After that is described the concept of folklore including music and dance folklore in this region. In the next part is presented term folklore festival. In the main part of this thesis is described history of festival Podluzi in Song and Dance and circumstances of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MRAČNOVÁ, Denisa. Folklorní festival Podluží v písni a tanci Tvrdonice. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/