Věra ŠRUBAŘOVÁ

Bakalářská práce

Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství

Mentors Evaluation from the Perspective of Nursing Students
Anotace:
Cíl: Cílem práce bylo zjistit, jak studenti ošetřovatelství hodnotí mentory klinické praxe. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 169 studentů druhých a třetích ročníků prezenčního studia bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra. Empirická část bakalářské práce byla realizována pomocí kvantitativního průzkumného šetření. Byla použita metoda dotazníkového šetření. Pro sběr dat byl zvolen nestandardizovaný …více
Abstract:
Objective: The objective of this research was to find out how mentors, who supervised nursing students on practical training in hospitals, were evaluated by their students. Methodic: The experimental sample was formed by 169 students, all of them 2nd and 3rd year Nursing undergraduates. The empirical part of this diploma work was formed by a quantitative non-standardized questionnaire. This questionnaire …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠRUBAŘOVÁ, Věra. Hodnocení mentorů z pohledu studentů ošetřovatelství. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta