Dagmara Budinská

Diplomová práce

Kompetenčný model manažéra strednej úrovne vo vybranej organizácii

Kompetenční model manažera střední úrovně ve vybrané organizaci
Anotace:
Diplomová práca sa venuje téme kompetencií a približuje proces tvorby kompe-tenčného modelu. Cieľom práce bolo spracovať kompetenčný model pre konkrétnu manažérsku pozíciu a zistiť názor na možnosti využitia navrhnutého modelu u pracovníkov personálneho oddelenia. Pre spracovanie kompetenčného modelu bol zvolený tzv. prístup šitý na mieru a model bol navrhnutý, tak, aby rešpektoval požiadavky vybranej …více
Abstract:
The thesis deals with the topic of competency and describes the process of creating the competency model. The aim of this study was to elaborate a competency model for a particular managerial position and to find out the opinion on the possibilities of using the proposed model in the personnel department. For the processing of the competency model was chosen the tailored approach and the model has …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje téme kompetencií a približuje proces tvorby kompe-tenčného modelu. Cieľom práce bolo spracovať kompetenčný model pre konkrétnu manažérsku pozíciu a zistiť názor na možnosti využitia navrhnutého modelu u pracovníkov personálneho oddelenia. Pre spracovanie kompetenčného modelu bol zvolený tzv. prístup šitý na mieru a model bol navrhnutý, tak, aby rešpektoval požiadavky vybranej …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 8. 2019
  • Vedoucí: Miloslava Hiršová
  • Oponent: Irena Míková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78217

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management