Bc. Sandra Repková

Diplomová práce

Generické kompetence manažerů

Generic competencies of managers
Abstract:
Repková, Sandra. Generic competencies of managers, [Master’s Dissertation], The Institute of Hospitality Management in Prague, Ltd. Prague: 2016. 83 p. This master’s dissertation deals with a global view of the competence of the manager. The objective of the research was to identify the generic competences of managers who are not tied to a specific place and which are the guarantee of good performance …více
Abstract:
Repková, Sandra. Generické kompetencie manažérov [Diplomová práca], Vysoká škola hotelová. Praha: 2016. 83 s. Predložená diplomová práca sa zaoberá celkovým pohľadom na kompetencie manažéra. Cieľom práce je identifikovať generické kompetencie manažérov, ktoré nie sú viazané na konkrétne manažérske miesto a ktoré sú garantom dobrého výkonu v rôznych organizáciách, a zároveň zistiť súčasnú úroveň týchto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martina Beránek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství