Bc. Michaela Šedovičová

Master's thesis

Effect of the Indirect and Direct contact with Immigrants on the Formation of the Attitudes towards immigrants: Multilevel Comparative Analysis of European Countries

Effect of the Indirect and Direct contact with Immigrants on the Formation of the Attitudes towards immigrants: Multilevel Comparative Analysis of European Countries
Anotácia:
Anotácia Táto diplomová práca predstavuje kvantitatívny komparatívny výskum, ktorý identifikuje kľúčové elementy ovplyvňujúce postoje voči imigrantom a medzinárodné odchýlky v nich naprieč dvadsať jedna Európskymi krajinami. Práca si kladie za cieľ odpovedať na otázku, ktorá sa viaže na kontaktnú teóriu (Contact Theory), ktorá je aplikovanú na tento výskum. Navyše okrem kontaktnej teórie reflektuje …viac
Abstract:
Abstract This thesis represents quantitative comparative research and identifies key elements influencing attitudes towards immigrants and their international variability in twenty-one European countries. It addresses question related to immigrants’ attitudes while applying Intergroup Contact Theory. Moreover, the research reflects upon recent results of social psychology and acknowledges the character …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedúci: prof. Martin Kreidl, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií