Richard Hejret

Master's thesis

Role parlamentu v zahraniční politice Německa: Případová studie Nord-Stream 2

The Role of Parliament in German Foreign Policy: Case Study Nord-Stream 2
Abstract:
Role parlamentu ve vnější energetické politice státu je téma, které do nedávna neobdrželo v oboru mezinárodních vztahů a politologii velkou akademickou pozornost, ačkoliv je energetika jedním z nejdůležitějších sektorů pro dnešní moderní státy. Jednu z výjimek tvoří práce Surallés, která ukazuje, že se pravomoci evropských parlamentů v energetické politice velmi liší. Rozdíly vysvětluje pomocí procesu …more
Abstract:
The role of parliament in the external energy policy of the state is a topic that has not received much academic attention until recently in the field of international relations and political science, although energy is one of the most important sectors for today's modern states. One exception is the work of Surallés, which shows that the powers of European parliaments in energy policy vary widely …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2020
  • Supervisor: Zbyněk Dubský
  • Reader: Zdeněk Veselý

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79700