Richard Hejret

Master's thesis

Role parlamentu v zahraniční politice Německa: Případová studie Nord-Stream 2

The Role of Parliament in German Foreign Policy: Case Study Nord-Stream 2
Anotácia:
Role parlamentu ve vnější energetické politice státu je téma, které do nedávna neobdrželo v oboru mezinárodních vztahů a politologii velkou akademickou pozornost, ačkoliv je energetika jedním z nejdůležitějších sektorů pro dnešní moderní státy. Jednu z výjimek tvoří práce Surallés, která ukazuje, že se pravomoci evropských parlamentů v energetické politice velmi liší. Rozdíly vysvětluje pomocí procesu …viac
Abstract:
The role of parliament in the external energy policy of the state is a topic that has not received much academic attention until recently in the field of international relations and political science, although energy is one of the most important sectors for today's modern states. One exception is the work of Surallés, which shows that the powers of European parliaments in energy policy vary widely …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2020
  • Vedúci: Zbyněk Dubský
  • Oponent: Zdeněk Veselý

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79700